Make your own free website on Tripod.com
บทที่ 2 บทเอกสาร

2.1 ไม้กวาด
      ไม้กวาดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดตามที่ต่างๆ เช่น บนพื้น ปัดกวาดฝุ่นตามผนัง โดยไม้กวาดที่คนไทยใช้มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดจะใช้งานแตกต่างกันไปตามชนิดของไม้กวาด
2.1.1 ไม้กวาดทางมะพร้าว
      ไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นไม้กวาดที่ใช้กวาดตามพื้นปูน หรือพื้นใดๆ ก็ได้ที่มีลักษณะค่อนข้างแข็ง แต่โดยทั่วไปมักจะใช้กวาดน้ำหรือบนพื้นปูน หรือใบไม้ตามพื้นดิน
2.1.2 ประวัติ
      ไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นไม้กวาดที่ใช้มาแต่โบราณ โดยมีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากมากนัก คือต้องนำก้านใบของใบมะพร้าวมาริดบริเวณที่เป็นใบออกให้เหลือแต่ก้าน แล้วนำมาตากแห้ง พอแห้งแล้วก็นำมามัดรวมกันโดยจะใช้ด้ามต่อเป็นไม้ไผ่ซึ่งส่วนมากจะใช้กวาดใบไม้ตามพื้นดิน หรือจะไม่ต่อด้ามก็ได้ แต่ต้องตัดส่วนต้นของก้านใบให้เสมอกัน เพื่อที่จะได้ถนัดต่อการจับกวาดน้ำ หรือขยะบนพื้น จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าชาวบ้านจะนำวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยแท้
2.1.3 ลักษณะสังเกต
      ไม้กวาดทางมะพร้าวจะทำจากก้านใบของใบมะพร้าว ซึ่งไม่มีไม้กวาดชนิดใดเหมือน บางอันอาจจะมีด้ามยาว เพื่อที่จะถนัดในการยืนจับเวลากวาด สำหรับอันที่ไม่มีด้ามโดยทั่วไปมักจะใช้กวาดน้ำที่ขังตามพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นไม้กวาดที่ทนทานซึ่งเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มค่ามาก
2.1.4 การสร้างรายได้
      จากการที่ได้มีผู้ที่มีความคิดเฉียบแหลมคิดค้นไม้กวาดทางมะพร้าวขึ้นมา ได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำไม้กวาดทางมะพร้าวให้แก่คนรุ่นหลัง เดิมทีก็ได้ทำขึ้นใช้ในครอบครัว แต่ก็มีผู้ที่เล็งเห็นวิธีการสร้างรายได้โดยการนำไม้กวาดทางมะพร้าวไปขายและประสบผลสำเร็จ ชาวบ้านจึงได้เริ่มรวมตัวกันและจัดทำไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งขายไปยังที่ต่างๆ ได้
2.1.5 การขายไม้กวาดทางมะพร้าว
      ปัจจุบันสามารถส่งขายไม้กวาดทางมะพร้าวได้ในราคาด้ามละ 10 บาท แต่ถ้าไม้กวาดทางมะพร้าวอย่างที่มีด้ามจะขายอันละ 15 บาทโดยส่งเองบ้างมีพ่อค้ามาติดต่อรับไปขายบ้าง ซึ่งก็นับว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดีพอสมควร

2.2 เครื่องกลไกต่างๆ ของรถ
2.2.1 ลูกล้อ
      ลูกล้อวงแรกคงจะถูกบั่นจากท่อนไม้ที่มีลำต้นกลมๆ การเข็ญน้ำหนักไปกับพื้นต้องออกแรงมากเพื่อสู้กับความฝืด เมื่อใช้ท่อนไม้กลมหนุนให้น้ำหนักกลิ้งไปบนพื้นนั้นจะช่วยลดความฝืดลงไปได้มาก แต่น้ำหนักกลิ้งไปได้ไม่เท่าไรก็ตกจากท่อนไม้ เพื่อให้น้ำหนักกลิ้งไปได้ไกลขึ้น โดยไม่ต้องคอยเก็บท่อนไม้ไปหนุนทอยกันไปตลอดทาง จึงเกิดการประดิษฐ์ลูกล้อ โดยใช้แกนเสียบกลางลูกล้อ และยึดแกนติดกับน้ำหนัก และใช้ม้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมาร่วมหมื่นกว่าปีแล้ว ให้ลากน้ำหนักนี้ รถคันแรกซึ่งทำด้วยไม้ก็สร้างขึ้นในลักษณะนี้
      ในการขุดค้นโบราณวัตถุแถบเอเชียไมเนอร์ ได้พบชิ้นดินเผาซึ่งมีรูปแสดงว่า ชาวเบบิโลเนียเมื่อประมาณ 6000 ปีก่อนได้รู้จักใช้รถซึ่งมีลูกล้อที่ปรับปรุงดีกว่ารูปไม้เขียงแล้ว ลูกล้อดังกล่าวประกอบด้วยชิ้นไม้รูปเสี้ยวโค้งยึดเข้ากับแกนกลางและรัดล้อด้วยหนัง ต่อมาอีกประมาณ 2000 ปีชาวอิยิปต์ลูกล้อโดยใช้กง 4 หรือ 6 ซี่ และใช้แถบโลหะรัดขอบวงล้อ
      รถในสมัยโบราณมีประเภทล้อเดียวและสองล้อสร้างกันแบบต่างๆ ตามลักษณะการใช้ เช่น ประเภทเพรียวและเบาสำหรับใช้เป็นรถรบ ประเภทแข็งแรงและช้าใช้สำหรับเกียนบรรทุก รถสี่ล้อที่สามารถเลียวได้สะดวก เพิ่งจะถูกประดิษฐ์ขึ้นในตอนปลาย ค.ศ.ที่ 16 นี้เอง
      ลูกล้อมีบทบาทสำคัญในการคมนาคม ซึ่งเป็นสื่อในการเผยแพร่อารยธรรม คือ ช่วยให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลกัน สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น ในการค้าขายหรือทำสงครามระหว่างกันและกัน เป็นที่น่าคิดว่า ชาวอินคาและชาวแอ็ซเต็คในอเมริกาใต้และอเมริกากลางได้บรรลุอารยธรรมรุ่งเรือง ได้โดยที่ยังไม่รู้จักลูกล้อและม้ามาก่อนที่พวกสเปนจะไปถึงดินแดนแถบนั้น
2.2.2 จักรเฟือง
      ลูกล้อที่มีฟันเฟืองที่ขอบโดยรอบเรียกว่า จักรเฟือง ใช้หลักการผ่อนแรงคล้ายกับกว้าน ลักษณะหลักที่ต่างกันก็คือ วงจักรเฟือง 2 วง หมุนรอบแกนคนละแกน ซึ่งเรียกว่า เพลา แรงส่งจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งนั้น ผ่านโดยทางฟันเฟืองทั้ง 2 วง ซึ่งขัดประสานซึ่งกันและกัน จักรทั้ง 2 หมุนไปพร้อมกัน ถ้าจักรวงใหญ่มีฟัน 50 ซี่ และวงเล็กมีฟัน 10 ซี่ เมื่อวงใหญ่หมุนไปได้ 1 รอบ วงเล็กต้องหมุนตามไปถึง 5 รอบ ซึ่งเรียกว่าจักรเฟืองคู่นี้มีอัตราส่วนความเร็ว 1: 5 จักรเฟืองจึงใช้สำหรับเปลี่ยนความเร็วในการหมุน ถ้ากฎของงานในที่นี้ แรงพยายามที่ใช้หมุนจักรเฟืองวงเล็กจะทำให้แรงหมุนในจักรเฟืองวงใหญ่ถึง 5 เท่า เพราะว่าจักรเฟืองวงนี้หมุนช้ากว่าตามอัตราส่วนความเร็วของมัน
2.2.3 โซ่
      เครื่องปั่นกรอด้ายแบบพื้นบ้านที่ใช้กันมานานแล้ว เป็นแนวแนะนำให้เกิดการใช้โซ่ สำหรับส่งแรงระหว่างจักรเฟือง 2 วงดังเช่น ที่ใช้ในรถจักรยาน ถ้าจักรยานที่ใช้ถีบรถมีฟัน 40 ซี่ และจักรที่หมุนคุมล้อมีฟัน 10 ซี่ คนขี่จักรยานถีบจักรหมุนไป 1 รอบ จะหมุนวงล้อไปได้ 4 รอบ ถ้าวงล้อมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร รถจักรยานจะแล่นไปได้ 8.8 เมตร ถ้าจักรยานยิ่งมีเฟืองทดให้เร็วขึ้นเท่าไร ผู้ขับขี่ก็ต้องออกแรงหนักขึ้นตามกัน

2.3 ขยะ
ประเภทของขยะ
2.3.1 ขยะเปียก
      เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการรีไซเคิลได้ แต่สามารถที่จะนำมาใช้ในการเกษตรหรือการอื่นๆ ได้ ขยะเปียกเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่น ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะนำมาทำเป็นปุ๋ยได้
2.3.2 ขยะแห้ง
      เป็นขยะที่สามารถนำมาใช้ในการรีไซเคิลได้ เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ เป็นต้น ซึ่งถ้าไม่รับการกำจัดอย่างถูกต้องจะส่งผลเสียต่อสภาวะทางแวดล้อมได้
2.2.3 ขยะอันตราย
      เป็นขยะที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือเป็นวัสดุที่ทำมาจากวัตถุอันตราย เช่น กระป๋องสเปรย์ ซึ่งมีสาร CFC ที่ก่อให้เกิดปรากฏการภาวะเรือนกระจกส่งผลให้โลกเรามีอากาศร้อนขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะกำจัดขยะเหล่านี้อย่างถูกวิธี