Make your own free website on Tripod.com
บทที่ 1 บทนำ

........ 1.แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงาน
............ 1.1 ที่มาและความสำคัญ
................ ปัจจุบันการกำจัดแมลง เป็นสิ่งที่น่าสนใจของเกษตรกรและชาวบ้านแต่ส่วนมาก ชาวบ้าน ชาวสวน มักใช้สารเคมีกำจัดแมลงเป็นส่วนใหญ่ โดนความอันตรายของสารเคมีจะทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆทรุดโทรมลงมาก จึงคิดว่าถ้าเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาใช้เหยื่อล้อและกำดักแทน เพื่อไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆ และยังมีต้นทุนต่ำและเรายังใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ทำร้ายธรรมชาติ
............ 1.2 แนวคิดในการทำโครงงาน
................ ตราบใดที่ชาวเกษตรกรยังใช้วิธีกำจัดแมลงด้วยสารเคมีกำจัดคงจะทำให้เกิดผลเสียเป็นอย่างมาก ถ้าเราหันมาทำเหยื่อล่อและกับดักแมลงคงจะมีผลดีมากกว่า การใช้สารเคมีที่มุ่งผลที่การทำลายเพียงอย่างเดียว และยังไม่ทำให้สภาพแวดล้อมทรุดโทรมลงไป

........ 2 จุดมุ่งหมายของการโครงงาน
............ 2.1 เพื่อหาวิธีการทำเหยื่อล่อและกับดักแมลง
............ 2.2 เพื่อทดสอบว่าเหยื่อล่อที่ทำขึ้นจาก การผสมของ น้ำปัสสาวะ , ผงกลิ่นวานิลลา , น้ำตาล ,ไพรีทรัม , รวมเป็นสูตรทำขึ้นเอง กับสารเคมี สิ่งใดจะมีมากกว่ากัน

........ 3 สมมติฐาน
........ กับดักที่ใช้เหยื่อล่อที่ทำจะมีผลดีมากกว่าเหยื่อล่อจากสารเคมี
........ ตัวแปรต้น
................ เหยื่อล่อแมลงที่ทำขึ้นเอง
........ ตัวแปรตาม
................ จำนวนแมลงที่ตาย
........ ตัวแปรควบคุม
................ ปริมาณสารเคมี , กับดัก , สถานที่ , ระยะเวลาบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

............ 2.1 น้ำตาล
............ 2.2 ไพรีทรัม
............ 2.3 วานิลลา
............ 2.4 น้ำ
............ 2.5 ปัสสาวะบทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินงาน

........ 1 อุปกรณ์
............ 1.1 ขวดน้ำ 1 ขวด
............ 1.2 เชือก 1 ส่วน 2 เมตร
............ 1.3 จุกสำหรับเปิด/ปิด
............ 1.4 ยาง 3 เส้น ขนาดไม่เกิน 2 ซม.

........ 2. วัสดุและเครื่องมือ
............ 2.1 มีด
............ 2.2 ถ้วยสำหรับใส่ส่วนผสม
............ 2.3 ช้อนชา
............ 2.4 ไม้บรรทัด
............ 2.5 ดินสอ หรือปากกา
............ 2.6 กรรไกร

........ 3. สูตรการทำเหยื่อล่อ
............ 3.1 น้ำ 1 ลิตร
............ 3.2 ปัสสาวะ 1 ส่วน 2 ถ้วย
............ 3.3 ผงกลิ่นวานิลา 1 ส่วน 2 ช้อนชา
............ 3.4 น้ำตาล 100 กรัม
............ 3.5 ไพรีทรัม 10 กรัม

........ 4. วิธีการทดลอง
............ 4.1 ตอนที่ 1 การทำสูตรเหยื่อล่อ
.................. นำสูตรข้างต้นมาผสมกันให้หมดแล้วคนให้เข้าๆกัน

............ 4.2 ตอนที่ 2 วิธีทำกับดัก
................ 4.2.1 ตัดขวดพลาสติกบริเวณส่วนต่ำกว่าคอขวด
................ 4.2.2 ขวดที่ได้จะประกอบไปด้วยส่วน 1 และส่วนที่ 2
................ 4.2.3 นำส่วนที่ 1 ไปติดตะขอ
................ 4.2.4 แล้วนำส่วนที่ 2 สอดใส่เข้าไปในส่วนที่ 1โดยหส่วนปากของขวดอยู่ด้านล่างของ
................ 4.2.5คล้องลวดทำเปนที่แขวนดังรูป
................ 4.2.6 ทำกับดักแบบนี้ 2 อัน

............ 4.3 วิธีใช้
................ 4.3.1 ใส่น้ำสูตรเหยื่อล่อที่ผสมจากน้ำ,ปัสสาวะ,ผงกลิ่นวานิลลา,น้ำตาลและไพรีทรัมใส่กับดักอันที่
................ 4.3.2 ใส่สารเคมีที่ใช้กันทั่วไปใส่กับดักอันที่ 2
................ 4.3.3 นำกับดักอันที่1 และ 2 มาทดลอง โดยนำไปไว้ที่ที่มีแมลงวันมากมาก
................ 4.3.4 ทิ้งไว้เวลาประมาณ 60 นาที ดูการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
................ 4.3.5 ทำแบบนี้ 3 ครั้งบทที่ 4 ผลการทดลอง

........ เหยื่อล่อที่ทำจากสารเคมีต่างๆ ปริมาณ 60 เวลา 60 นาที เฉลี่ยเเมลงวันตาย 25 ตัว
........ เหยื่อล่อที่ชาวบ้านใช้ ปริมาณ 60 เวลา 60 นาที เฉลี่ยเเมลงวันตาย 24 ตัวบทที่ 5 สรุปเเละอภิปราย


5.1 สรุปผลการทดลอง
........ จากผลการทดลองใช้เหยื่อที่ทำจากการผสมต่างๆกับสารเคมีทั่วไปที่ที่มีเเมลงวันมากๆ พบว่าเหยื่อล่อที่ทำจากกการผสมต่างๆสามารถกำจัดเเมลงวันได้ดีกว่าสารเคมีทั่วไปเเละเหยื่อล่อที่ทำจากการผสมต่างๆเเละเหยื่อล่อที่ทำจากการผสมต่างๆยังทำร้ายสิ่งเเวดล้อมน้อยลงด้วยเเละที่สำคัญการใช้เหยื่อล่อที่ทำจากการผสมต่างๆยังมีต้นทุนต่ำ

5.2 อภิปรายการทดลอง
........ ในการทำเหยื่อล่อที่ทำจากการผสมส่วนต่างๆนี้สามารถที่จะนำไปได้เเปลงได้อีกนะครับโดยการหาส่วนผสมอื่นๆ ที่สามารถ ที่จะฆ่าเเมลงได้มาผสมกันอีกนะครับ

5.3 ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานนี้
1. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดเเมลง
2. สามารถกำจัดเเมลงได้โดยทำลายธรรมชาติน้อยลงอีกด้วย
3. สามารถนำสิ่งทดลองนี้ไปใช้ในการเกษตรเเละชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องเเมลงวันรบกวนได้อีกด้วย

บรรณานุกรม
www.google.co.th
ห้องสมุดโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"